VI GUIDAR MARKNADSFÖRARE.

Manolima är experter på att samla in och konvertera undersökningsdata till tydliga insikter och konkret affärsnytta. Läs mer i Marknadsförarens guide till verkligheten  –  gratis pdf med handfasta råd för bättre beslutsunderlag på 40 faktaspäckade sidor. 

Vilken hatt passar bäst?

Manolima kan hjälpa dig i fyra olika roller:

Undersökaren
Skräddarsytt. Snabbt. Kostnadseffektivt.
Manolima är experter på research och hjälper dig att, via marknadsundersökningar, guida dig genom din omvärld.
Vi kan allt om hur både traditionella (webbintervjuer, fokusgrupper etc.) och nyare undersökningsmetoder (eye tracking, facial coding etc.) fungerar, när det är läge att använda dem och har tillgång till hela verktygslådan av metoder.
Vi säkerställer att resultaten är agerbara och att du kan påverka din verksamhet baserat på resultatet.
Analytikern
Kapa toppen av arbetspucklar.
Manolima hjälper till i små och stora analysprojekt genom att konvertera data till tydliga insikter och konkret affärsnytta.
Vi har tillgång till verktygen och kompetensen för att genomföra de flesta analysuppdrag.
Vi kan också agera interimslösning och stödja ordinarie analysfunktion under arbetstoppar eller vakanser.
Strategikonsulten
Optimera dina research- och analysresurser.
Manolima kan hjälpa dig att stärka och tydliggöra ditt arbetssätt eller erbjudande kring undersökningar, analys och insikt .
Vi inventerar och beskriver resurser och kompetens i olika delar och skapar en bild av styrkor och svagheter.
Resultatet är en handfast guide med konkreta utvecklingsförslag kring arbetssätt, verktyg och samarbeten.
Inspiratören
Inspiration och kunskap.
Manolima föreläser och utbildar kring både undersökningar och marknadskommunikation.
Det kan vara både interna utbildningar på företag, externa föreläsningar eller som en del i kundevenemang.
Utbildningar och föreläsningar skräddarsys och uppdateras alltid med modern forskning och trender, men utgår oftast från tankar och idéer i våra senaste böcker

Vadå, 'din guide till verkligheten'?

”Fyrtiotvå!” skrek Loonquawl. ”Är det allt du har att komma med efter att ha hållit på i sju och en halv miljoner år?”

”Jag har kontrollerat det mycket noga”, sade datorn, ”och det är utan tvekan det rätta svaret. För att vara uppriktig tror jag att problemet är att ni aldrig har förstått vad ni har frågat om.”

”Men det var den stora frågan! Den slutgiltiga frågan om livet, universum och allting!” tjöt Loonquawl.

”Ja”, sade Djupa Tanken, ”men vad är det egentligen?”

En långsam bedövande tystnad sänkte sig över de män som stirrade först på datorn och sedan på varandra.

”Tja, du vet, det är bara allt ... Allting ...”, sa Phouchg svagt.

”Exakt!” sade Djupa Tanken. ”Så när ni vet vad frågan egentligen är vet ni vad svaret betyder.”

Liftarens guide till galaxen, Douglas Adams, 1979

Marknadsundersökningar är viktiga, men en förutsättning för att kunna veta hur man kan använda resultatet är att veta vad man vill ha ut av undersökningen. Varför gör man den? Vad ska resultatet användas till? Vilka beslut ska kunna fattas? Vet man inte vad frågan är, förstår man heller inte svaret!

Manolima hjälper dig med både frågor och svar.


hej@manolima.se / +46 733 28 15 04

© Copyright Manolima 2018