Magnus Linde - Manolima

Hej,

Jag heter Magnus Linde och driver Manolima. I bagaget har jag mer än 20 års erfarenhet av undersöknings- och analysarbete med en mix från både konsult-  och köparsidan. Den gemensamma nämnaren för alla dessa erfarenheter är ett starkt fokus på att konvertera undersökningsdata till tydliga insikter och konkret affärsnytta. 

Svenska Spel, Svenska Dagbladet och MarketWatch är några av de företag där jag haft förmånen att jobba med research, analys och strategi. Och som Head of Analytics på Sticky.ai var jag en del i att bygga en plattform för webcam eye tracking som hjälper företag till nya insikter kring kommunikationseffekter.

Jag är passionerat förälskad i innovation, kommunikation och analys . Nu vill jag gärna dela passionen med fler människor och företag - hör av dig om du vill utbyta tankar, idéer och åsikter. Eller om du bara är lite pratsugen: 

magnus@manolima.se • +46 733 28 15 04 • LinkedIn • Twitter

MANOLIMA -DIN GUIDE TILL VERKLIGHETEN.

Endast en liten del av människors besluts sker på medvetna och rationella grunder, och ett beslut ska nog mer liknas vid bearbetade känslor och överslagsberäkning än vid rationell analys av noggrant beräknade summor. Men sett från marknadsförarens ände av teleskopet verkar konsumenter ofta vara rationella, metodiska och på ständig jakt efter marknadens bästa erbjudande. Det är lätt hänt att börja tänka på konsumenter som logiska maskiner, som effektivt och utan distraherande känslor tar sig igenom komplexa beslutshierarkier inför varje köpbeslut.

Det är här Manolima kommer in. Vi är experter på research och kan allt om hur både traditionella (webbintervjuer, fokusgrupper etc.) och nyare undersökningsmetoder (eye tracking, facial coding etc.) fungerar och när det är läge att använda dem. Med vårt förhållningssätt är undersökningar inte bara kontroll- och effektivitetsinstrument som kan mäta upp exakta sanningar, utan snarare som en källa där vi kan hämta information som ger oss insikt i mänskliga beteenden, behov och drivkrafter hos dem vi vill beröra – en guide till verkligheten helt enkelt. En guide som hjälper dig att fatta bättre affärsbeslut.

© Copyright Manolima